Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR
Prof. Dr.Çağlayan DİNÇER